Kontakt

 

Prof. Dr. Wolfgang Viöl – Partnerschaftssprecher, Gesamtprojektleiter & Vizepräsident der HAWK

 

Telefon:   0 551 / 3705-218
Telefax:   0 551 / 3705-200 218
E-Mail:   E-Mail-Formular
Internet:   www.hawk.de

 

 

 

 

 

 

Dr. Bernd Schieche – Clustermanager

 

Telefon:   0 551 / 3705-219
Telefax:   0 551 / 3705-200 219
E-Mail:   E-Mail-Formular
Internet:   www.hawk.de

 

 

 

 

 

 

Asta Elend-Schelm - Projektassistentin

Asta Elend-Schelm – Projektassistentin

 

Telefon:   0 551 / 3705-387
Telefax:   0 551 / 3705-200 387
E-Mail:   E-Mail-Formular
Internet:   www.hawk.de